MVO

Rond de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten conformeren wij ons in eerste instantie aan de OESO- richtlijnen. Dat zelfde verwachten wij ook van onze leveranciers,  handelspartners en afnemers.


People
In de omgang, beloning en communicatie met personeel, afnemers en leveranciers maken wij geen onderscheid in afkomst, geloof, handicap, leeftijd of seksuele voorkeur. Daarnaast worden uiteraard wel de culturele waarden gerespecteerd waar dat van toepassing is.

Alle ingekochte goederen komen van leveranciers waarvan bekent is dat deze onder verantwoorde omstandigheden hun producten fabriceren. Met name op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieubeheer.

Planet
Investeringen in bedrijfsmiddelen en werkplek worden vooraf getoetst op duurzaamheid / milieu-impact. Ons kantoor is inmiddels voorzien van zonnepanelen. Wij werken voornamelijk telefonisch en via internet.  Bedrijfsbezoeken worden afgelegd met een 100% elektrisch aangedreven auto.

Ons productportfolio bestaat steeds meer uit duurzaam geproduceerde verpakkingsmaterialen. Onze missie is dan ook om onze afnemers te overtuigen van de nut en noodzaak van verduurzaming. Voor veel artikelen is inmiddels een “groener” alternatief voorhanden. Daarnaast zetten wij in op spaarzamer gebruik van verpakkingsmaterialen door betere verpakkingstechnieken, hulpmiddelen en werkwijzen te promoten bij onze klanten.
Onze ambitie is om uiteindelijk al onze producten en bedrijfsactiviteiten binnen het kader van een circulaire economie te kunnen plaatsen.

Profit
VIZ Packaging BV streeft ernaar eerlijke, ethische en transparante bedrijfspraktijken toe te passen. Dit MVO-beleid zal er toe bijdragen dat ons bedrijf toekomstbestendiger wordt, ook financieel. We zijn mening dat ons beleid bestaande én nieuwe klanten zal overtuigen om samen met ons te zoeken naar duurzamere verpakkingsoplossingen onder het beste werkklimaat.

Daarnaast steunt VIZ Packaging BV diverse goede doelen. Doorgaans met een lokaal karakter (Apeldoorn). Wij menen daarmee een steentje bij te dragen een prettige samenleving.

gtag('config', 'UA-72653336-1'); gtag('config', 'AW-868414946');